Každý náklad je třeba dostatečně upevnit. Ať už jde o náklad v kufru osobního vozu, na přídavném vozíku nebo v dodávce. V dodávce však pravidlo ukotvení platí dvojnásob. Díky správnému uchycení nákladu minimalizujete riziko úrazu nebo újmy na životech.

Náklad rozložte rovnoměrně

Jistě je vám jasné, že nelze náklad do dodávky jen tak naházet a navíc ji mít více naloženou vpravo nebo třeba vzadu. Skládání nákladu by mělo být pečlivé a rovnoměrné. Náklad je nutné rozkládat tak, aby byla nákladová plocha dodávky rovnoměrně zatížená. Nejde jen o to, že byste zatížili pravou nebo levou stranu vozu a ten by pak byl hůře ovladatelný. Jde také o nápravy. Na to bohužel mnoho řidičů zapomíná. Ohrozit tím můžete nejen sami sebe, ale také další účastníky silničního provozu.

Pamatujte na to také z toho důvodu, že náklad nesmí řidiče ani další osoby v dodávce omezit ani ohrozit. Zároveň nesmí nikdy přepravovaný náklad bránit výhledu s vozidla. Mezi řidičem a případnými spolujezdci a nákladem by měla být dělící kovová stěna. Důležité je myslet také na hmotnost nákladu, které nesmí překročit maximální přípustnou hmotnost vozidla.

Náklad v autě ukotvěte

Stejně, jako když nakládáte náklad na vozík, také v dodávce je nutné náklad správně ukotvit. Pokud používáte kotvení pásy, pamatujte, že náklad musí být zachycený z obou stran. Z toho důvodu se využívá páru pasů, aby se vyrovnaly síly. Důležité je také jejich rovnoměrné a symetrické napínání.

K upevnění se používají také kotevní řetězy. Zejména jsou vhodné při převážení nákladu atypického tvaru se zafixováním nákladu shora dolů. Jde o univerzální kotevní prostředek vhodný pro většinu nákladů. Ještě než vyjedete, je nutné ve všech případech znovu upevnění nákladu zkontrolovat. Pokud je vaše cesta dlouhá, je vhodné po několika kilometrech opět náklad zkontrolovat a případně znovu upravit kotvení.