Nákladní vozidla jsou nebezpečná zejména na dálnicích. Podle údajů, které uvádí Besip, zapříčiní 39 % nehod se smrtelnými následky a 27 % nehod s těžkými zraněními. Na tomto typu komunikace tedy mají nákladní vozidla vysoký podíl na nejzávažnějších následcích nehod. Nejhorším místem je úsek dálnice D1 kolem Brna.

Mezi nejčastější příčiny usmrcení vinou řidičů nákladních automobilů patří nevěnování se řízení a jízda po nesprávné straně, uvedl Mgr. Tomáš Neřold, M. A., vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy. Z toho důvodu je velmi důležité se při řízení dodávky plně věnovat řízení a dbát na bezpečnostní předpisy.

Narostl počet usmrcených osob

Vězte, že na pozemních komunikacích bylo před dvěma lety usmrceno vinou řidičů nákladních vozidel 67 osob. Těžce zraněno bylo 182 osob. „Došlo k meziročnímu nárůstu počtu usmrcených vinou řidičů nákladních automobilů o 12 osob (tj. + 22 %). Předpoklad pro rok 2019, který počítal s nejvýše 55 usmrcenými, tak splněn nebyl. V případě těžce zraněných vinou řidičů nákladních automobilů naopak došlo k meziročnímu poklesu o 43 těžce zraněných osob, tj. -19 %,“ říká Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV).

Zajímavé jistě je zjištění, že nejvíce závažných nehod nákladních vozidel nezpůsobili mladí řidiči, ale řidiči ve věkové kategorii 45-54 let. Většinou jde tedy o zkušené řidiče, kteří si bohužel často myslí, že se jim nemůže nic stát a dávají na cestu mnohem menší pozor. Tato statistika ukazuje, že je třeba vnímat plně silniční provoz. Na zkušenostech a odřízených letech mnohdy bohužel nezáleží. Nehoda se může vlivem nepozornosti stát opravdu každému z nás.

Hlavní faktor? Nepozornost

„U řidičů nákladních vozidel je obdobně jako u řidičů osobních vozidel nejčastějším přispívajícím faktorem nepozornost (40 %), kdy se řidič věnuje jiným činnostem než řízení vozidla nebo je jeho pozornost zaměřena na jiné, v danou chvíli méně důležité, činnosti související s řízením,“ uvádí Ing. Veronika Valentová, Ph.D., ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií CDV.

Dalšími faktory, které přispívají ke vzniku nehod nákladních vozidel je nepřiměřená rychlost (17 %), tedy zejména nepřizpůsobení rychlosti parametrům vozovky nebo dynamickým vlastnostem vozidla, a také nesprávné vyhodnocení situace (10 %). Sem patří například chybný odhad vzdálenosti nebo rychlosti jiného účastníka. Při střetu s nákladním vozidlem je signifikantně vyšší pravděpodobnost vzniku vážného zranění.